Zakoupením permanentky (tj. elektronického čipu s náramkem v podobě "hodinek") si návštěvník zakládá "virtuální účet". Prostředky z tohoto účtu může použít k úhradě vstupného do aquaparkunákupu občerstvení tamtéž, vstupného na letním koupališti Sletiště, letním koupališti Bažantnice Finské sauny. Na jednu permanentku může do aquaparku projít vždy jen jedna osoba.

Minimální pořizování cena permanentky je 500 Kč. Částka je rozdělena na 205 Kč (cena čipových hodinek) a zbytek částky, 295 Kč je použit jako vklad na účet permanentky (kredit), z kterého je odečítáno vstupné za jednotlivé návštěvy aquaparku (koupaliště, sauny).

Částku za čip (205 Kč) je možné hradit pouze hotově nebo platební kartou. Nelze ji hradit platebními poukázkami, ani Dárkovým poukazem SAMK. Platebními poukázkami firem Sodexo (tj.: Relax, Flexi, Fokus, Bonus a Dárkový pass), EDENRED (tj.:Ticket Compliments Dárkový, Ticket Benefits SPORT&KULTURA, Ticket Benefits MULTI), Cheque Déjeuner (tj.UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon) je možné hradit pouze samotný kredit na permanentce (295 Kč), nikoli cenu čipu (205 Kč)!

Kredit je připsán na účet, kterým je číslo permanentky. Kredit je odčerpáván po minutách a dle cenových zón tak, jak návštěvník permanentku užívá. Aktuální stav permanentky je možné zjistit na pokladně aquaparku (koupališť, Finské sauny) i na našich stránkách v pravé části horní lišty. Nutná je však registrace čipu pro on-line přihlášení na pokladně aquaparku.

Ztráty, reklamace a vrácení čipu                        

V případě ztráty permanentky nahlaste číslo čipu co nejdříve na pokladnu aquaparku na tel.: 312 291 426. Účet bude pro další čerpání zablokován, kredit vám bude na základě prokázání vlastnictví (účtenka s číslem ztraceného čipu, registrace permanentky pro online zjišťování stavu permanentky) vrácen v hotovosti nebo bude převeden na novou permanentku. V levé liště každé stránky také naleznete čísla nalezených permanentek.

V případě reklamace - při podezření na špatný odečet kreditu z vaší permanentky, nahlaste číslo čipu spolu s popisem problému na email samk@samk.cz

Pokud návštěvník nechce dále využívat výhod své permanentky, může elektronický čip vrátit na pokladně aquaparku, kde čip vykoupí za zůstatkovou cenu 100 Kč. Případný zůstatek (kredit) na permanentce, je nutné dočerpat či převést na jinou permanentku. Vrácení zůstatku z permanentky není možné.

Způsob odečítání vstupného

Při přiložení čipu (permanentky) na vstupní čtečku turniketu je zákazník vpuštěn do aquaparku a začíná se mu odečítat vstupné ve zvýhodněném MINUTOVÉM tarifu podle toho, zda pobývá v plavecké části či v zóně vodních atrakcí.  U výstupního turniketu je návštěvníkovi stržena částka podle délky pobytu v jednotlivých zónách aquaparku.

 Minutové odečítaní kreditu z permanetky najdete v ceníku.

Pokud má návštěvník zůstatek na permanentce v kladných číslech, umožní mu turniket pouhým přiložením čipu průchod ven (čip turniket neodebírá, čip zůstává návštěvníkovi).

V případě, že je překročen zůstatek permanentky (zůstatek se dostane do mínusových hodnot), turniket neumožní průchod. Průchod bude umožněn až po navýšení libovolné částky na permanentku (minimální vklad je dlužná částka, zůstatek se musí dostat do kladných čísel).

 Navyšování zůstatku permanentky

Stav kreditu na permanentce může být navyšován vkladem na pokladně aquaparku, Finské sauny a letního koupaliště u Sletiště (v době provozu).

navýšení kreditu na permanentce je možné použít hotovost, platební kartu, dárkovou poukázku SAMK a poukázky společností Sodexo (tj.: Relax, Flexi, Fokus, Bonus a Dárkový pass), EDENRED (tj.:Ticket Compliments Dárkový, Ticket Benefits SPORT&KULTURA, Ticket Benefits MULTI), Cheque Déjeuner (tj.UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon). Akceptujeme pouze vyjmenované druhy poukázek.

Spolupracujeme také s firmami Benefity a. s.,Benefit Management s.r.o, F.X. Meiller Slaný s.r.o., ISIC.

 Stav permanentky můžete zkontrolovat na pokladně Aquaparku. 

 Občerstvení se slevou

Zároveň je možné kdykoli na pokladně aquaparku vložit zvláštní částku určenou pro úhradu občerstvení, kdy zákazník získá 5% slevu z ceny v občerstvení v aquaparku. Částku určenou pro občerstvení je možné hradit hotově nebo kreditní kartou. Částku určenou pro občerstvení není možné hradit poukázkami na stravování ani poukázkami na sport a kulturu.