Cena jednorázového vstupného se liší podle věku návštěvníka a podle dne (času) návštěvy:

V případě zájmu si může návštěvník při nákupu vstupenky vložit jím zvolenou částku na úhradu občerstvení (z "mokré" části aquaparku), tj. odpadá mu nutnost mít při sobě hotovost v prostorách bazénů. Zvolená částka  je připočtena k ceně vstupného a v případě, že ji nevyčerpá, je vrácena při odchodu z aquaparku.

Po úhradě jednorázového vstupného obdrží každý platící návštěvník svůj jednorázový čip sloužící také k otevírání a zamykání šatní skříňky. Při odchodu návštěvníka je čip automaticky odebrán sběračem čipů.

Pokud se návštěvník zdrží v prostorách aquaparku déle než je zakoupený interval, doplácí na pokladně doplatek 15 Kč za každých započatých 10 minut. K zakoupeném intervalu je návštěvníkovi automaticky připočteno 10 minut na převlékání, tj. pokud zakoupí 60 minut vstup, je mu doplatek účtován až z času nad 70 minut, při zakoupení 90 minut, je mu poplatek účtován po 100 minutách.

Pokud má návštěvník zakoupeno pouze vstupné na 25 m bazén, není mu elektronickým zařízením umožněn vstup do pavilonu atrakcí.

Jiné způsoby platby:

Na pokladně je možné platit mimo hotovostí také běžnými typy platebních karet (VISA, MAESTRO).

K úhradě vstupného (nikoli částky pro občerstvení) lze užít i poukázky určené na sportováníSodexo (tj.: Relax Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Bonus pass, Dárkový pass), EDENRED (tj.:Ticket Compliments Dárkový, Ticket Benefits SPORT&KULTURA, Ticket Benefits MULTI), Cheque Déjeuner (tj.UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon). Na platební poukázky se nevrací, hodnota použité poukázky (poukázek) musí být rovna nebo nižší než cena vstupného!

Nabízíme také možnost čerpání finančních prostředků z FKSP apod. na sportovní aktivity (prodej permanentky, navýšení kreditu na permanentku) přes fakturu, objednávky zasílejte na samk@samk.cz

Jsme smluvním partnerem pro firmy: MultiSport Benefit s. r. o., Benefit plus, Benefity.cz, Gallery Beta, Třinecké železárny a.s., F.X. Meiller Slaný s.r.o., ISIC